Het vullen van een warmtebuffer van een stadsverwarmingsnet

De behoefte van de klant
Mobile Water Solutions ontving een verzoek van de klant om een warmtebuffertank van 14.000 m3 te vullen met zeer zuiver water vrij van opgeloste zuurstof. Het water werd gezuiverd in naleving van de Nederlandse regelgeving voor stadsverwarming, DNV KEMA, en de Europese norm voor ketelwater, VGBR450L (specificatie: EGV <0,1 µS/cm en O2 <20 ppb).

De oplossing
Door de mobiele omgekeerde osmose (MORO), de-ionisatie (MODI) en ontgassingsinstallaties (REMOX) te combineren kon water ruim volgens specificaties worden geproduceerd. Een mobiele MORO-60T trailer werd gebruikt om tot >95% van de ionen uit het voedingswater, afkomstig uit de stadswaterleiding, te verwijderen. Hierna werd een mobiele MODI-15000T trailer gebruikt om het ionengehalte verder te verlagen tot een geleidbaarheid van <0,1 µS/cm. Ten slotte werd de REMOX-100C container gebruikt voor de verwijdering van zuurstof tot <20 ppb.

De voordelen

  • Procescapaciteit en kwaliteit: door de range aan mobiele technologieën van Mobile Water Solutions werd een continue toevoer van 60 m3/uur met <0,1 µS/cm en <10 ppb zuurstof geleverd.
  • Planning: het vereiste volume werd geleverd na iets meer dan een week, waardoor de klant zijn deadlines naar de eindklanten kon halen en de planning gewaarborgd bleef.
  • Kwaliteit: strikt geregeld proces wat resulteert in een extreem lage gegarandeerde zuurstofconcentratie.