Awaryjne rozwiązanie gwarantuje ciągłość produkcji – klient REACT

Potrzeby klienta
Klient ma bardzo starą instalację do demineralizacji na potrzeby swojego warsztatu malowania kataforezycznego. Musieli naprawić pęknięcie w zbiorniku na żywice kationowe, które mogło potencjalnie doprowadzić do awarii instalacji. Potrzebowali rozwiązania awaryjnego, aby uniknąć utraty produkcji.

Rozwiązanie
Mobile Water Solutions dostarczyła MORO 4×25 w podwójnym przejściu <8µS / cm. Nasze rozwiązanie zapewniło 12 000 m3 wody na okres dwóch tygodni.

Korzyści

  • Klient zarejestrowany w programie ReAct, skorzystał z szybkiej odpowiedzi w czasie krótszym niż 6 godzin od pierwszego połączenia do przybycia rozwiązania na miejsce.
  • Ciągłość produkcji została zapewniona dzięki Mobile Water Solutions, unikając utraty produkcji i pieniędzy przez klienta.
  • Obecność naszego rozwiązania przez okres dwóch tygodni zapewniła klientowi spokój podczas naprawy instalacji do demineralizacji.