Kopalnia kanadyjska wymaga usunięcia zawiesiny i metali ciężkich z wody.

Potrzeby klienta
U klienta wystąpiło uszkodzenie obszaru zatrzymywania odpadów poprodukcyjnych, co mogło wpłynąć na bezpieczeństwo środowiska naturalnego.

Rozwiązanie
Mobile Water Solutions dostarczyła jednostkę Actiflo, błyskawiczny osadnik i filtrację, 250 – 500 m³ / h do usuwania zawiesiny, toksyczności i redukcji metali przez okres dwóch miesięcy. Ścieki musiały być nietoksyczne.

Korzyści
Spełnienie wymogów środowiskowych