Dodatkowa jakość wody wymagała jednostki ORION.

Potrzeby klienta
Mobile Water Solutions otrzymało zapytanie od klienta, który potrzebował poprawić jakość wody dla nowego klienta. W ciągu roku mieli zacząć dostarczać nową pianę dla międzynarodowej firmy.
Ta firma poprosiła naszego klienta o użycie farmaceutycznej wody do mycia nowej pianki. Wymaganej jakości wody nie można było uzyskać przy ich istniejącej instalacji. Mobile Water Solutions była w stanie dostarczyć do tego procesu tak czysty system produkcji wody.

Rozwiązanie
Mobile Water Solutions dostarczyło zamontowany na platformie OrionTM 4000S, nowy zatwierdzony system dystrybucji składający się z rur ze stali nierdzewnej, zbiornika buforowego, pomp cyrkulacyjnych i węży farmaceutycznych do podłączenia urządzeń produkcyjnych klienta.

Korzyści

  • Spełnia normy jakości wody oczyszczonej i wysoce oczyszczonej USP i Ph Eur
  • W pełni zgodny z wymogami FDA, cGMP i GAMP
  • Elastyczny wynajem według rzeczywistych potrzeb
  • Brak inwestycji kapitałowych
  • Zgodność w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
  • Szybka realizacja od zapotrzebowania do uruchomienia produkcji