Lange termijn waterzuiveringsinstallatie voor het ontmantelingsproject

De behoefte van de klant
De productie van een nucleaire elektriciteitscentrale, in het noordwesten van het Verenigd Koninkrijk, werd stopgezet en de fabriek werd buiten gebruik gesteld. Voor de opwekking van kernenergie was circa 910 m3/dag gedemineraliseerd water. Zodra deze productie stopte verminderde dit tot 26 m3/dag. Doordat de demineralisatie-installatie terplekke kostbaar in onderhoud en groter was dan nodig is er besloten deze buiten bedrijf te stellen en te verwijderen. De kleinere hoeveelheid deminwater moest op een andere manier geproduceerd worden.

De oplossing
Mobile Water Solutions levert een op een trailer gemonteerde mobiele demineralisatie-installatie (MODI-15000T). Deze installatie produceert deminwater op de kleinere stroom voedingswater. Wanneer de ionenwisselingsharsen in de MODI uitgeput raken, wordt de MODI-trailer teruggestuurd naar het regeneratiestation van Mobile Water Solutions. Hierdoor wordt er op site geen afvalwater geproduceerd en hoeft er niet met chemicaliën te worden gewerkt.

De voordelen

  • Kostenbesparing van 50% ten opzichte van de productie met de on-site installatie
  • Het mogelijk maken van de vroegtijdige verwijdering van de overtollige demineralisatie-installatie