Productie van gedemineraliseerd water voor een kerncentrale

De behoefte van de klant
De Franse kerncentrale moest renovaties uitvoeren aan de on-site waterzuiveringsinstallatie. Tijdens deze werken had de klant een tijdelijke, mobiele deminwaterinstallatie nodig voor een periode 2 tot 3 weken. Om de capaciteit/cyclus lengte van de mobiele de-ionisatieinstallatie te vergroten werd er gevraagd gebruik te maken van een omgekeerde osmose installatie als voorbehandeling. De mobiele installaties werd gevoed met water uit de nabijgelegen rivier.

De oplossing
Mobile Water Solutions verstrekte een volledige losstaande deminwaterzuiveringsinstallatie bestaande uit een dompelpomp om het rivierwater te verpompen naar de mobiele ultrafiltratie installaties (MOUF). De MOUF leverde 140 m3/h in een mobiele tank met een volume van 70 m3. Vanuit de mobiele tank werd het water doormiddel van een mobiele pomp gevoed naar de omgekeerde osmose trailer (MORO-4x25T). De MORO trailer produceerde 100 m3/h permeaat. Het permeaat werd ten slotte gepolished doormiddel van een de-ionisatie trailer voor de productie van deminwater.

De voordelen

  • Snelle levering
  • Geen downtime tijdens mobile interventie
  • Geen chemische behandeling on-site nodig door off-site harsregeneratie
  • 24/7 service