Thiosalt Removal behoefte aan compliance.

De behoefte van de klant
De klant moest thiosalts op hun locatie in het noorden van Quebec verwijderen om afvalwater naar het milieu te lozen om naleving te garanderen.

De oplossing
Mobile Water Solutions leverde twee MORO 4x25T met nanofiltratiemembranen met MOFI 3×60 als voorfiltratie, elk 100 m3 / uur, voor het verwijderen van thiosalts.

De voordelen
Naleving van milieuwetgeving, reactiesnelheid, snelle mobilisatie