Thiozout verwijdering om aan wet- en regelgeving te voldoen

De behoefte van de klant

De klant moest thiosalts op hun locatie in het noorden van Quebec verwijderen om afvalwater naar het milieu te mogen lozen en om naleving van de wettelijke lozingseisen te garanderen.

De oplossing

Mobile Water Solutions leverde twee MORO-4x25T trailers met nanofiltratiemembranen met MOFI-3×60 als voorfiltratie. Elke straat kon tot 100 m3/uur water behandelen voor de verwijdering van thiozouten.

De voordelen

Naleving van milieuwetgeving, reactiesnelheid, snelle mobilisatie