Planowany projekt remontu stacji uzdatniania wody

Potrzeby klienta
Nasz klient zaplanował projekt remontu zakładu demineralizacji wody, wykorzystywanej m.in. do produkcji wody zasilającej kocioł parowy. W tym okresie klient wymagał ciągłości produkcji. Mobile Water Solutions była w stanie zapewnić elastyczne usługi uzdatniania wody w celu zaspokojenia potrzeb klientów.

Rozwiązanie
Mobile Water Solutions dostarczyła na okres 4 miesięcy technologię odwróconej osmozy montowaną na przyczepie, aby zapewnić wymaganą jakość wody RO z MORO 10T. Ta jednostka może wytwarzać permeat> 10 m3 / godz
z odrzuceniem zasolenia> 95%.

Korzyści

  • Niezawodność: proste rozwiązanie „plug and play”
  • Pełna oferta serwisowa: wyposażona w zestawy przyłączeniowe do wody zasilającej oraz uzdatnionej
  • Serwis i obsługa: inżynierowie byli dostępni podczas rozruchu i uruchomienia