Gesloten filtratie en ‘polishing’ van een ACC en de watervoorziening van een steam blow

De behoefte van de klant
Mobile Water Solutions ontving een aanvraag van het ingenieursbureau om (1) de stoomleidingen van de nieuwe energiecentrale te reinigen. Dit moest voor de opstart van de centrale gebeuren doormiddel van een steam blow. En (2) de verontreinigingen in de luchtgekoelde condensor (ACC) te verwijderen doormiddel van een gesloten filtratie- en ‘polishing’-systeem. Door een mobiele oplossing te gebruiken, minimaliseerde de klant het waterverlies wat een aanzienlijke kostenbesparing teweegbracht.

De oplossing
Door de inzet van mobiele Mobile Water Solutions technologieën werden de eisen van de klant voldaan en overtroffen.
Steam blow:
Voor de opstart van energiecentrales is het essentieel dat er geen deeltjes in de stoomleidingen leidingen zitten. Deze zouden namelijk de turbines kunnen beschadigen. Het extra deminwater benodigd voor de steam blow werd geproduceerd door middel van een Mobile Water Solutions mobiele de-ionisatie trailer (MODI). De MODI verlaagde de geleidbaarheid van de water tot <0,1 μS/cm.
ACC reiniging:
De energiecentrale maakt gebruik van ACC om de stoom te condenseren en water terug te winnen. De ACC dient voor ingebruikname 24 uur te worden gespoeld. Dit om delen en mogelijke zouten te verwijderen. Doormiddel van mobiele pompen, filters en de-ionisatiesystemen werden de zwevende delen en de aanwezige opgeloste zouten in een gesloten systeem op continue wijze verwijdert.

De voordelen

  • Procescapaciteit: een continue toevoer van 140 m3/uur door flexibele inzet van een range aan technologieën en installaties.
  • Service expertise: de levering van een gesloten filtratie- en ‘polishing’-systeem speciaal voor het spoelen van de ACC.
  • H&S: Mobile Water Solutions voldeed aan de strikte gezondheids- en veiligheidsnormen bij de extreme bedrijfsomstandigheden van 5 bar, en 85 °C.
  • Binnen budget: De door Mobile Water Solutions geleverde dienst bleef binnen budget door goede communicatie voorafgaande aan het project.