Mobile Water Solutions zapewnia wodę do rozruchu dla firmy inżynieryjnej i budowlanej.

Potrzeby klienta
Mobile Water Solutions firmy Mobile Water Solutions otrzymała zapytanie od klienta o zasilenie 800 MW wysokociśnieniowego kotła na potrzeby rozbudowy elektrowni. Umowa opierała się na pełnej usłudze i mobilnym zasilaniu elektrowni.
Ze względu na fakt, iż woda nawierzchniowa pochodziła z jeziora znajdującego się w pobliżu elektrowni węglowej, Mobile Water Solutions musiała rozwiązać dwa główne utrudnienia, jeśli chodzi o wstępne uzdatnianie. 1) sezonowy wzrost bakterii latem, duża ilość części stałych i zawartość żelaza w surowej wodzie w dniu planowanego uruchomienia 2) wysoka wartość przepływu netto – 120 m3/h lub 175 m3/h w chwili rozpoczęcia projektu.

Rozwiązanie
Wykorzystując technologie MORO i MODI firmy Mobile Water Solutions oczekiwania klienta nie tylko zostały spełnione, ale także przekroczone:

  • Filtracja mediów: Zbiorniki do usuwania części stałych, bakterii i żelaza
  • MORO-60T: Mobilna przyczepa odwróconej osmozy zapewnia >95% odrzucenia jonów z wody w sieci wodociągowej
  • MODI-15000T: Mobilna naczepa dejonizująca do dalszej redukcji zawartości jonów zapewniając przewodność <0,1 µS/cm

Korzyści

  • Wydajność procesu: Dostawa, podłączenie i uruchomienie przyczepy odwróconej osmozy przed uruchomieniem mobilnej naczepy dejonizującej do ciągłej produkcji dejonizowanej wody w ilości 120 m3/h o zawartości 0,1 µS/cm.
  • Jakość usług: Personel techniczny przeszkolony do określonej specjalności dla przemysłu chemicznego
  • Budżet: Projekt zakończony w ramach budżetu klienta