Zmniejszenie zawartości chlorków w wodzie procesowej i chłodzącej

Potrzeby klienta
Firma Mobile Water Solutions uruchomiła mobilne uzdatnianie wody w celu zmniejszenia podwyższonych wartości chlorków w obiegu wody procesowej, które występują z powodu bielenia masy celulozowej w procesie produkcyjnym. Ta woda procesowa jest również mieszana z dodatkową wodą zasilającą z pobliskiej rzeki, której oczyszczanie zapewniło również usunięcie mętności.

Rozwiązanie
Dzięki zastosowaniu 4 mobilnych filtrów z węglem aktywnym (MOFI 1200 GAC *) z górnym dozowaniem chloru i mobilnym systemem odwróconej osmozy (MORO 4×25 T)> 95% jonów zostało usuniętych oraz znaczeni zredukowano mętność wody. Jakość produktu: Zmniejszenie zawartości chlorków do <10% początkowego stężenia w permeacie. Czas trwania projektu wynosił 3 miesiące.

Korzyści

  • Rozwiązania operacyjne z elastycznymi okresami wynajmu
  • Gwarantowana ciągła praca produkcji
  • Jakość i wydajność, w tym bezpieczeństwo gwarantowane 24 godziny
  • Spotkanie rozruchowe oraz dostępność serwisu 24/7