Konieczność usunięcia tiosiarczanów w celu zapewnienia zgodności z wymogami środowiska.

Potrzeby klienta
Klient musiał usunąć tiosiarczany w swoim zakładzie na północy Quebecu, aby umożliwić zrzut ścieków do środowiska.

Rozwiązanie
Mobile Water Solutions dostarczyło dwie MORO 4x25T z membranami nanofiltracyjnymi z MOFI 3×60 jako wstępną filtracją, każda o wydajności 100 m3 / godz., Do usuwania tiosiarczanów.

Korzyści
Spełnienie wymogów środowiskowa, szybkość reakcji na zapotrzebowanie.