Rezerwowe, zwalidowane rozwiązanie w celu zapewnienia ciągłości produkcji

Potrzeby klienta
W celu poprawy niezawodności istniejącej zakładowej stacji uzdatniania wody nasz klient skontaktował się z Mobile Water Solutions. Ze względu na gromadzenie się kwasów w istniejącej instalacji klient poprosił Mobile Water Solutions o zapewnienie długoterminowego rozwiązania w przypadku awarii instalacji.

Rozwiązanie
Mobile Water Solutions dostarczyło zamontowaną na platformie jednostkę Orion 4000 S, aby zapewnić kontynuację dostaw. Czas trwania projektu 6 miesięcy

Korzyści

  • System gotowości zapewniający ciągłą produkcję
  • Elastyczna umowa
  • Spokój w razie awarii