Mobilna demineralizacja na zwiększone i krótkoterminowe zapotrzebowania na wodę DEMI.

Potrzeby klienta
Wiosną 2012 r. klient przeprowadził rozległy remont elektrowni w bloku H zasilanym węglem brunatnym. Aby dostarczyć dużą ilość wody niezbędnej do ponownego uruchomienia bloku, potrzebna była dodatkowa jednostka do demineralizacji. Tymczasowe rozwiązanie, do uzdatnienia wody zasilającej kocioł, pracujące z wydajnością 450m3/h musiało spełnić parametry przewodności <0,1 μS/cm i zawartości krzemionki <10 ppb. Instalacja była potrzebna na 10 dni.

Rozwiązanie
Dzięki połączeniu rozwiązań Berkefeld z Mobile Water Solutions firmy Mobile Water Solutions wymagania klienta dotyczące ilości i jakości uzdatnianej wody zostały w pełni spełnione. Wykorzystano 18 jednostek odwróconej osmozy – zainstalowanych na czterech przyczepach i w dwóch kontenerach – poddano wstępnemu uzdatnieniu wodę zasilającą, aby uzyskać zasolenie na poziomie 5%. Uzdatniona woda trafiała do mobilnych zbiorników o objętości 70 m3 każdy. Demineralizacja odbyła się następnie w czterech przyczepach, z których każda miała dwa ciągi wymiany jonowej ze złożem kationowym, anionowym i mieszanym. Optymalne ciśnienie robocze było zapewnione dzięki zastosowaniu mobilnych stacji podwyższania ciśnienia.

Korzyści
Stosunkowo wysokie natężenie przepływu 450 m3/h można było łatwo uzyskać, łącząc różne systemy mobilne z szerokiej gamy produktów Mobile Water Solutions. Wyszkoleni technicy serwisu zapewniali ciągłe wsparcie na miejscu w celu uruchomienia instalacji, jej zarządzania i utrzymania stałej produkcji wody o zakładanych parametrach.