Mobiele demineralisatie voor een kortstondige piekvraag in een energiecentrale

De behoefte van de klant
De Duitse bruinkoolcentrale heeft een grote renovatie aan een van de blokken uitgevoerd. Voor de heropstart van het blok was een grote extra hoeveelheid deminwater nodig. Om dit deminwater te produceren was een was een extra demineralisatie installatie van 450 m3/h, gedurende 10 dagen, nodig.
Het deminwater diende als ketelvoedingswater en moest gezuiverd te worden tot een geleidbaarheid van < 0,1 µS/cm en silicaconcentratie van < 10 ppb.

De oplossing
Een combinatie van verschillende waterzuiveringsinstallaties, bestaande uit: vier 100 m3/h en twee 25 m3/h omgekeerde osmose trailers/containers, vier mobiele buffertanks met een inhoud van 70 m3 en vier de-ionistatie trailers. Naast de waterzuiveringsinstallaties en de buffercapaciteit leverde Mobile Water Solutions ook de benodigde mobiele pompen.

De voordelen
Het relatief hoge debiet van 450 m3/uur kon eenvoudig worden behaald door verschillende mobiele systemen, uit de grote mobiele vloot van Mobile Water Solutions, te combineren.  Goed opgeleide engineers boden een continue operationele ondersteuning waardoor de levering van de benodigde kwaliteit en kwantiteit gegarandeerd kon worden.