Długoterminowy najem stacji uzdatniania wody dla projektu likwidacji zakładu.

Potrzeby klienta
Wytwarzanie w elektrowni na północnym zachodzie zostało zatrzymane, a elektrownia była wycofywana z eksploatacji. Wytwarzanie energii jądrowej w tym miejscu pochłaniało około 910 m3 wody zdemineralizowanej na dzień, ale po zaprzestaniu wytwarzania zmniejszono je do około 26 m3 na dzień. Zakład demineralizacji na miejscu był większy niż wymagany i kosztowny w utrzymaniu, więc Klient chciał go wycofać z eksploatacji i usunąć. Nadal jednak potrzebowali zapasu wody demineralizowanej.

Rozwiązanie
Mobile Water Solutions dostarczyła mobilną instalację do demineralizacji montowaną na przyczepie MODI. Zapewnia to demineralizację wymiany jonowej, ale przy znacznie zmniejszonym przepływie.
Kiedy żywice jonowymienne ulegną wyczerpaniu, przyczepa MODI po prostu wraca do centralnej stacji regeneracji mediów Mobile Water Solutions. Oznacza to, że nie ma wymagań dotyczących chemikaliów ani usuwania ścieków.

Korzyści

  • Redukcja kosztów o 50% w porównaniu z eksploatacją zakładu na miejscu
  • Umożliwiono wczesne usunięcie zbędnej instalacji do demineralizacji.