Produkcja wody demineralizowanej w elektrowni jądrowej.

Potrzeby klienta
Francuska elektrownia jądrowa musiała przeprowadzić prace modernizacyjne w swojej stacji uzdatniania wody. Podczas tych prac klient potrzebował tymczasowego zakładu produkcji wody demineralizowanej na miejscu przez 2 lub 3 tygodnie. Klient wykorzystał wodę z odwróconej osmozy przed instalacją do demineralizacji w celu zwiększenia cyklu wymiany jonowej. Zasób odwróconej osmozy został dostarczony wraz ze wstępną obróbką.

Rozwiązanie
Mobilne usługi wodne:

  • Pompa zatapialna pompująca wodę z rzeki
  • UF 140 m³ / h
  • Zbiornik o pojemności 70 m³
  • MOPS 170 / 7i
  • MORO 4 × 25 T – 100 m³ / h
  • Chemikalia

Korzyści

  • Szybka odpowiedź
  • Brak przestojów w pracy
  • Brak konieczności obchodzenia się z chemikaliami – regeneracja żywicy poza zakładem
  • Świadczona usługa 24/7