Mobilna jednostka odgazowująca zapewnia jakość uzdatnionej wody.

Potrzeby klienta
Ze względu na prace konserwacyjne na odgazowywaczu instalacji stacjonarnej klient nie był w stanie termicznie usunąć tlenu z wody demineralizowanej. Zastosowanie Mobile Water Solutions REMOX-50C, jednostki ogazowującej w oparciu o membrany, skutecznie zastąpiono istniejącą instalację. To obejście umożliwiło klientowi kontynuowanie produkcji.
Zapotrzebowanie: O2 <20 ppb, 50 m³ / h

Rozwiązanie

  • Mobile Water Solutions dostarczyło REMOX-50C w kontenerach do dostarczania 50 m³ / h wody odtlenionej, aby spełnić wymaganą jakość klienta.
  • Specjalny wewnętrzny obieg zamknięty nad zbiornikiem zasilającym pokrywał zmienne wymagania klienta dotyczące ciągłej produkcji przy szczytowym przepływie.
  • Wymagana jakość została przekroczona jako <10 ppb O2 w całym okresie produkcji. Nasza doskonała obsługa zaowocowała bezbłędną mobilizacją. Umowa: 3 tygodnie

Korzyści

  • W pełni sprawny system, który spełnia i przewyższa wymagania jakościowe
  • Rozwiązanie w stanie zapewnić elastyczną wydajność
  • Odtleniona woda demineralizowana została wyprodukowana w celu utrzymania ciągłości produkcji