Betrouwbare en langdurige verhuuroplossing voor de chemische industrie

De behoeften van de klant

De klant heeft de productie met 30% uitgebreid vanuit zijn bestaande fabriek. Hierdoor beschikte de waterzuiveringsinstallatie niet meer over de vereiste capaciteit. De klant wilde geen nieuwe waterzuiveringsinstallatie bouwen en wilde de alternatieve mogelijkheid overwegen om de apparatuur te huren die nodig is om de verhoogde capaciteit op te vangen.

De oplossing
De optie voor de klant was om een mobiele waterzuiveringsinstallatie in gebruik te nemen die stromen van 25 m3/uur kan behandelen. Mobile Water Solutions leverde MORO-4x25T en MOFI-1200S systemen. Hierdoor werd behandeld water geleverd met gevraagde kwaliteitseisen: Na <0,02 mg / l, SiO² <0,02 mg / l, Geleidbaarheid <4,0 µS/cm.

De Voordelen

  • Onderhoud & service voor de duur van de huurperiode
  • Lange termijn verhuur om te voldoen aan onzekere levenscycli van producten
  • Full service door MWS technische team